HOME      SITEMAP      MIJN S. SHADOW      ALLE MODELLEN      UW S. SHADOW      FOTO-GALERIJ      TECHNIEK      CONTACT

 

Het elektrische systeem:

 

Hoofdmenu elektriciteit
Elektriciteit algemeen

Elektrische schema's
Systemen en componenten
Werken aan elektriciteit

 

Systemen en componenten:

 

De ramen
De stoelen
De cruise control
De versnellingshendel (1)
De versnellingshendel (2)

De schakelstanden van het contact
Overzicht van de zekeringen
De accu, werking en verzorging
Relais, servo's, sensoren

 


Elektriciteit van de ramenDe Rolls-Royce Silver Shadow en de Bentley T modellen zijn allemaal voorzien van elektrisch verstelbare ramen. In het schema hieronder kunt u zien hoe de elektrische bediening van de ramen werkt bij de 4-deurs modellen.
Voor een algehele toelichting op de in het schema gebruikte symbolen kunt u terecht in de LEGENDA.
Vele technische termen zijn nog eens apart uitgelegd. In dat geval zijn deze termen groengekleurd en kunt u erop klikken.

Elektrisch schema van de raambediening van een Silver Shadow uit 1970.

Dit schema bevat de electrische componenten waarmee de vier ramen van een Silver Shadow 4-deurs saloon uit 1970 worden bediend.
In het schema zijn vier electromotoren zichtbaar, aangeduid met "Window Lift Motor And Solenoid". Elke motor is in een van de portieren gemonteerd en bedient het betreffende raam. De twee motoren aan de rechterzijde en de motor in het midden aan de onderzijde kunnen elk worden bediend met een schakelaar, de "Window Lift Switch". Dit zijn de enkele schakelaars op de achterportieren en op het portier van de passagier aan de voorzijde.
De bestuurder beschikt over vier schakelaars waarmee hij alle vier de ramen kan bedienen. Deze schakelaars zijn te zien in de linker bovenhoek van de tekening, de "Window Lift Switches".
Als we de schakelaar van een van de achterportieren bedienen, bijvoorbeeld de Window Lift Switch van het rechter achterportier (rechtsboven in het schema), dan gaat er een stroompje lopen door ofwel de rood ofwel de groen weergegeven lijn.

Mechanische werking
Het raam hangt in een soort geleideframe zodat hij naar boven en naar beneden kan bewegen. Aan dit frame zit een ketting die door middel van een tandwiel kan draaien. De raammotor bedient het tandwiel en zo kan het raam in het frame bewegen.

Elektrische werking
De schakelaar op de deur bedient een relais dat op zijn beurt de raammotor laat draaien. Door de plus en min van de motor om te keren kan de motor zowel links als rechtsom draaien. Zo kan het raam naar boven en weer terug naar beneden bewegen. Op de motor zit een zogenaamde cut-out-switch die ervoor zorgt dat indien het raam zijn bovenste of onderste punt heeft bereikt de motor niet oververhit raakt indien men de schakelaar vast zou houden. Omdat het mechanische gedeelte in de deur zit verwerkt kan er niet veel stof of vuil bij maar het opnieuw invetten van de ketting kan uiteraard geen kwaad.

In het schema zien we geheel links de zekeringen met linksboven de centrale unit met de vier Window-Switches. Op sommige modellen zit ook nog een extra schakelaar om de achterramen te blokkeren als beveiliging. Deze schakelaar is in dit schema niet aanwezig. Via de Window-Lift-Switches worden nu de Lift-Relais bediend die op hun beurt de Window-Lift-Motor bedienen. De Window-Lift-Switches kunnen zowel omhoog als omlaag worden gedrukt waardoor elektrisch de plus en de min worden omgedraaid teneinde het raam naar boven danwel naar beneden te laten bewegen.

Duidelijk is in het schema te zien dat alles in viervoud is uitgevoerd om alle ramen apart te kunnen bedienen. De chauffeur heeft vier schakelaars tot zijn beschikking zodat deze te allen tijde alle vier de ramen kan bedienen. Verder zit er op elke deur een aparte schakelaar voor het desbetreffende raam. In de Window-Lift-Motor zit nog een extra relais ingebouwd die in het schema als Solenoid is betiteld. De Termination-Blocks zijn de elektrische aansluitpunten die in iedere deur zijn terug te vinden. Verder zien we de inmiddels bekende Plug and Socket in meerdere uitvoeringen. Dit om het geheel indien nodig makkelijk te kunnen demonteren. Als laatste zien we de elektrische aansluitpunten in de vorm van een Power Connector en het Earth Point die de plus en min vertegenwoordigen. TOP OF PAGE ↑ 


Marinus Rijkers.   Disclaimer