HOME      SITEMAP      MIJN S. SHADOW      ALLE MODELLEN      UW S. SHADOW      FOTO-GALERIJ      TECHNIEK      CONTACT

 

Wat betekenen de chassisnummers:

 

De chassisnummers tot en met 1980

De chassisnummers vanaf 1981

 

Lijsten van de Silver Shadows en T's:

 

(Terug naar) het overzicht van de autolijsten

De productie uitgezet op tijdlijnen

 


De productie uitgezet op tijdlijnenDoor de chassisnummers te projecteren op een tijdlijn ontstaat er een beeld van de samenhang van de productieperiodes.
De tijdlijn hierboven brengt de periode in beeld waarin de 4-deurs Silver Shadow is geproduceerd. In 1980 begon de productie van de Silver Spirit en werden de Corniche convertible (niet de Corniche 2-deurs saloon) en de Camargue gecontinueerd. In de tijdlijn hieronder staan de chassisnummers van deze modellen aangegeven.


Aanvang                                  Aanvang
productie         Tijdlijn            modeljaar
Toelichting bij de getallen aan de linkerkant van de tijdlijn
Aan de linkerzijde van de tijdlijn ziet u de tijdstippen waarop de productie van de aangegeven chassis- nummers is begonnen. De maand waarin de productie is begonnen is overgenomen uit het boek "Chassis Numbers Booklet", TSD Publication 4552, uitgegeven door Rolls-Royce Motors Limited in 1983. Wilt u de precieze maanden weten, kijk dan op de betreffende productiepagina's.

De getallen kunnen als volgt worden gelezen. De productie van nummer 1001 begon in augustus 1965, de productie van nummer 2000 begon in augustus 1966, De productie van nummer 3000 begon in oktober 1967, enzovoort.


Toelichting bij de getallen aan de rechterkant van de tijdlijn
Vanaf 1972 kregen de Amerikaanse auto's voor elk modeljaar een letter in het chassisnummer. In 1972 was dat een A, in 1973 een B, enzovoort. De chassisnummers aan de rechterzijde van de tijdlijn zijn de eerste chassisnummer voor de 4-deurs saloon per modeljaar. De eerste chassisnummers voor de Long Wheelbase en Corniche kunnen ervr of erna liggen.


Verschillen tussen links en rechts
Al sinds enkele jaren werd er in elke Amerikaanse auto op de A-stijl een plaatje bevestigd waarop de maand werd vermeld waarin de auto werd geproduceerd. Waar in het Rolls-Royce boekje staat vermeld dat de productie van de 30001 werd gestart in november 1976, staat op het plaatje van deze auto dat de productiemaand januari 1977 was. Omdat de productie van een auto enkele maanden duurde, kan niet n productiemaand worden aangehouden.


Onregelmatigheden
In de beginjaren waren er vele bijzonderheden. Deze zijn toegelicht in de pagina's waarin de chassis- nummers zijn behandeld. Daar blijkt waarom nummer 6001 eerder werd geproduceerd dan 4000 en 5001 en waarom de nummers 5000, 6000 en 9000 niet bestonden.

Verder werden de coachbuilt auto's (Corniche en Camargue) vanaf 1979 genummerd in de 50000-serie terwijl de Silver Shadow werd doorgenummerd in de lopende 30000- en 40000-serie.

                                                  Aanvang
                         Tijdlijn             modeljaarToelichting
De Corniche en Camargue uit modeljaar 1980 hadden nog een nummer uit de serie die hierboven is getoond (periode 1965 - 1980). Dat veranderde in modeljaar 1981, het tweede jaar van de Silver Spirit.
De Silver Spirit uit modeljaar 1980 kreeg een nieuw chassisnummer dat uit 17 posities bestond. Aan de letter A kon worden herkend dat de auto van modeljaar 1980 was. Modeljaar 1981 kreeg in het chassisnummer een B, modeljaar 1982 een C, enzovoort.
De eerste Corniche uit modeljaar 1981 was de SCAYD0009BCH01557, kortweg de BCH01557.

Naast de tijdlijn staat aangegeven wanneer de productie van de modeljaren is begonnen en wat de eerste exemplaren waren. Deze gegevens zijn afgeleid van de productieplaatjes in de A-stijl van de auto.
Vanaf 1992 heb ik te weinig gegevens om met zekerheid te zeggen in welke maand de productie is begonnen. Wel staan de correcte chassisnummers vermeld, maar het is niet zeker dat die in de maanden zijn geproduceerd waarnaar de pijl verwijst. Vandaar dat de pijl een afwijkende kleur heeft.
Het laatste nummer is toegekend aan een Corniche IV met chassisnummer SCH50170 die vermoedelijk in het tweede kwartaal van 1995 is geproduceerd.
 TOP OF PAGE ↑ 


Marinus Rijkers.   Disclaimer